Parterapi

parterapi emosjonsfokusert emotion focused couples therapy

Emosjonsfokusert parterapi handler om autentisk kommunikasjon, empati og genuin kontakt. Det er en metode for å rydde opp i gruff som har bygget seg opp og skape mer kontakt. Parforhold lider når kommunikasjonen består av kritikk, avvisning eller tilbaketrekning. Ofte går par inn i et av flere gjenkjennelig mønstre med negativ kommunikasjon og avstand som ingen egentlig ønsker, og dette kan virke selvforsterkende. Ved å fortelle hvordan vi egentlig har det og hva vi egentlig trenger får den andre mulighet til å møte oss, og muligheten for kontakt, kjærlighet og gjensidig næring vokser frem. 

The relation is the patient

Også i parterapi er oppmerksomt nærvær på hva som skjer her-og-nå nyttig og viktig. Gjennom å sette ord på reaksjoner og følelser som ofte forblir usagte åpnes muligheten for en ren og åpen kontakt. Det oppleves ofte som en lettelse når ting blir satt ord på, selv om det krever litt mot og kan kjennes sårbart. Mye av styrken i et forhold ligger i hvordan man håndterer konflikter og kommunikasjonsbrudd, og det er noe man kan lære seg å bli bedre på. Emosjonfokusert parterapi er en god hjelp i så måte, og vil virke forebyggende ved at man blir bedre på å kommunisere og forstå hverandre. Et viktig prinsipp er at vi jobber med relasjonen og kommunikasjonen, og at ingen av partene alene har skylden for problemer i relasjonen.