Bakgrunn


Jeg har alltid vært interessert i å forstå hvordan vi mennesker fungerer, og har studert kropp og sinn både akademisk og gjennom ulike terapier og visdomstradisjoner.
Jeg har opprinnelig bakgrunn fra fysioterapi, manuellterapi og idrett, og har gradvis skiftet fokus til psykoterapi og personlig utvikling, parallelt med studier innenfor dette og inspirert av min egen læringsprosess. Gjennom mange år med studier og egenerfaring har jeg lært mye om det å være menneske, og blitt inspirert til å bruke det i mitt arbeid med andre. Etter å ha samlet erfaring fra mange ulike retninger, har jeg fordypet meg i det jeg synes er mest effektivt og dyptgående, og tilbyr den terapien jeg selv mener er mest verdifull og mest i tråd med mitt menneskesyn.

Jeg har studert Emosjonsfokusert Terapi (EFT) og emosjonsfokusert parterapi ved Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT). EFT er en anerkjent og vitenskapelig psykoterapeutisk retning, grunnlagt av psykolog og forsker Leslie Greenberg. Det er en effektiv metode som raskt bringer oss inn til følelsene som styrer oss, og hjelper oss å akseptere, forstå og integrere fastlåste følelser.

Siden 2009 har jeg vært student i Diamond Approach (Ridhwan skolen). Diamond Approach integrerer vestlig psykologi med østlige visdomstradisjoner og har en omfattende forståelse av personlighet, bevissthet og virkelighet. Tilstedeværelse, selvforståelse og meditasjon er viktige fundament for retningen. Essensen er åpenhet for og forståelse av vår egen opplevelse, og en mer direkte måte å være i verden på, i øyeblikket. For å komme dit må vi ofte bearbeide tidligere erfaringer som farger vår opplevelse. Inquiry er en sentral del av tilnærmingen, en metode for å utforske vår direkte opplevelse i øyeblikket via kroppen, følelsene og tankene.

Jeg har en ettårig utdannelse i Zen Coaching, en coachingmetode som søker å bringe folk fra gjøren inn i væren, og finne svarene de leter etter der gjennom å kjenne etter. Zen Coaching bygger blant annet på Diamond Approach, zen buddhisme og ikke-voldelig kommunikasjon (IVK). Inquiry brukes mye også her, i tillegg til kommunikasjonsverktøy.

Diamond Approach og Zen Coaching har mye til felles med Emosjonsfokusert Terapi, men er i større grad inspirert av kontemplative tradisjoner og har et større fokus på nærværstrening. De gir en ekstra dybde og sjel i arbeidet, mens Emosjonsfokusert Terapi har de mest spesifikke metodene for å integrere vanskelige følelser. Felles for alle er fokus på opplevelsen her-og-nå og aksept for hver enkelts opplevelse. Det samme gjelder Working With People, en terapeututdanning hvor jeg har fått veiledning på terapien jeg tilbyr.

Jeg har studert et år ved  Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi (IGA), hvor jeg studerte ulike typer gruppeterapi.

Fra tidligere har jeg yogalærerutdanning fra Nosara Yoga Institute, og erfaring fra kroppspsykoterapi og pusteterapi. I to år jobbet jeg som kandidat i psykomotorisk fysioterapi, med blant annet pust, kroppskontakt, holdning og spenningsmønstre. 

firkanta-logo.jpg
Skjermbilde 2019-04-09 kl. 16.24.26.png
iga logo.png
Skjermbilde 2019-05-20 kl. 23.29.11.png

“You cannot leave a place until you have arrived at it” - Leslie Greenberg