Humanistisk og forskningsbasert terapi

God terapi handler ikke først og fremst om å bli kvitt symptomer, det handler om å få tak i egne ressurser og bli kjent med hvem man er.