Humanistisk psykoterapi


God terapi handler om mer enn å bli kvitt symptomer, det handler om å få tak i egne ressurser og bli bedre kjent med
hvem man er.

Jeg tilbyr emosjonsfokusert terapi som effektivt leder inn til følelsene som driver oss, og hjelper oss å integrere vanskelige eller fastlåste følelser. Ved å fokusere raskt på følelsene sparer vi tid, og får gjort mye på kort tid. Sammen finner vi frem til kjernen i din problemstilling, og jobber med den så du kan oppnå varig endring og føle deg friere.

Ønsker du dypere kontakt med deg selv og dine nærmeste? Ved å jobbe på denne måten vil du øve opp din evne til tilstedeværelse og emosjonell kontakt, og legge til rette for en bedre relasjon til deg selv og til andre.

Kontaktskjema