For de som ønsker tilbyr jeg sesjoner med veiledning i tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær.
Vi har da mindre fokus på vansker i livet og mer fokus på tilstedeværelse i egen opplevelse. Gjennom å øke kontakten med kroppen, pusten, følelsene, og tankene kan vi få mer tak i vår egen opplevelse, forstå den bedre, og finne mer indre ro. Vi blir bedre rustet for å møte livet og utfordringer når vi er forankret i kroppen og har et våkent sinn. Gjennom å trene på oppmerksomt nærvær kan vi bli både mer åpne og tilgjengelige, og også mer motstandsdyktige.

Inquiry er et nyttig verktøy i denne treningen. Det er en måte å åpne opp for og følge vår egen opplevelse gjennom fokusert bruk av både sansene og sinnet, med nysgjerrighet og åpenhet. Med trening øker presisjonen og kontakten når vi vender oppmerksomheten innover. Gjennom å øve opp aksept for det vi finner og la vår egen opplevelese være som den er, endrer vi holdningen til oss selv. Vi blir tryggere, og etterhvert blir det også stillere, mindre indre støy og uro, og vi begynner å nærme oss meditasjon. Det er en livslang prosess å utvikle eller vedlikeholde evnen til tilstedeværelse i en verden hvor det er lett å miste fokus, litt på samme måte som trening for å holde kroppen i form er en livslang prosess. Har man først lært det, kan man trene på egen hånd i det omfanget man ønsker, og eventuelt ha litt veiledning iblant.