Mindfulness

For de som ønsker tilbyr jeg sesjoner med veiledning i oppmerksomt nærvær og inquiry.
Vi har da mindre fokus på vansker i livet og mer fokus på tilstedeværelse i øyeblikket. Gjennom å øke kontakten med kroppen, pusten, følelsene, og tankene kan vi få mer tak i vår egen opplevelse, forstå den bedre, og finne mer indre ro. Vi blir bedre rustet for å møte livet og utfordringer når vi er forankret i kroppen og har et våkent sinn. Gjennom å trene på oppmerksomt nærvær kan vi bli både mer åpne og tilgjengelige, og også mer motstandsdyktige.

Inquiry er et nyttig suppliment til nærværstrening. Det er en måte å åpne opp for, følge og forstå vår egen opplevelse gjennom fokusert bruk av sansene og sinnet, med nysgjerrighet og åpenhet. Med trening øker presisjonen og kontakten når vi vender oppmerksomheten innover. Gjennom å øve opp aksept for det vi finner og la vår egen opplevelese være som den er, endrer vi holdningen til oss selv. Vi blir tryggere, og etterhvert blir det også stillere, mindre indre støy og uro, og vi begynner å nærme oss meditasjon. Det er en livslang prosess å utvikle og vedlikeholde evnen til tilstedeværelse i en verden hvor det er lett å miste fokus, litt på samme måte som trening for å holde kroppen i form er en livslang prosess. Har man først lært det, kan man trene på egen hånd i det omfanget man ønsker, og spe på med litt veiledning når man trenger det.