Individualterapi

psykoterapi individualterapi samtaleterapi

Jeg tilbyr samtaleterapi i Oslo eller online, og jobber med problemstillinger av ulik art, blant annet relasjonsvansker, lav selvfølelse og selvkritikk, angst og depresjon, søvnvansker, og eksistensielle spørsmål som mening og livsvei. Jeg har en humanistisk tilnærming som søker å nøste opp i følelser og behov, utforske og integrere vanskelige opplevelser, og oppdage bedre måter å relatere til oss selv og andre på.

The privelige of a lifetime is being who we are
— Joseph Campbell

Slik jeg ser det oppstår lidelse når vi avviser vår egen opplevelse og havner i konflikt med oss selv, eller når vi ikke har kontakt med hva som skjer på innsiden, og derfor ikke kan lese signalene og gi oss selv det vi trenger. Terapi er en metode for å reversere dette, ved å skape kontakt innover, gjennom å nærme oss vår indre verden med interesse og empati i stedet for avvisning og sensur, og ved å uttrykke oss autentisk til andre. Vi vil da oppleve oss mer hele og få økt tilgang til våre ressurser, og symptomer reduseres. Målet er at du gjennom terapi skal få et bedre forhold til ditt indre liv, og økt evne til nærhet med andre ved at du blir tryggere på å uttrykke det som foregår i deg.

Min tilnærming baserer seg på emosjonfokusert terapi, en forskningsbasert psykoterapi som setter følelsene i sentrum, og på tradisjoner som øver opp evnen til oppmerksomt nærvær. Terapien sikter mot å raskt avdekke hva som driver problemene, og effektivt jobbe med dette. Vi bruker derfor mindre tid på å snakke om problemene, og mer tid på å jobbe igjennom dem. Jeg vektlegger å skape en trygg ramme av aksept og interesse som grunnmur for arbeidet. Selv om vi går rett på sak, gjøres det med omsorg og ivaretakelse, og med selvaksept som sentralt utgangspunkt.

Ved klinikken samarbeider jeg med dyktige psykologer og psykoterapeuter. I tillegg får jeg jevnlig ekstern veiledning på terapien jeg tilbyr. Jeg jobber uten refusjon så du trenger ikke henvisning. 

Timer tilbys ved klinikken, eller online via Zoom/Skype. Jeg holder også sesjoner på engelsk om ønskelig.


“The most terrifying thing is to accept oneself completely” — CG Jung