Psykoterapi

“I don't believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive” - Joseph Campbell

“I don't believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive” - Joseph Campbell

Jeg tilbyr samtaleterapi i Oslo eller online, og jobber med problemstillinger av ulik art og omfang, enten du strever mye eller fungerer godt, men kjenner at du savner noe eller at noe skurrer. Vanlige grunner til å oppsøke hjelp omfatter relasjonsvansker, lav selvfølelse, angst, depresjon, utbrenthet og eksistensielle spørsmål som mening og livsvei.

Jeg har en humanistisk tilnærming som søker å nøste opp i følelser og behov, utforske og integrere vanskelige opplevelser, og oppdage bedre måter å relatere til oss selv og andre på. Jeg vektlegger å skape en trygg ramme av aksept og interesse som grunnmur for arbeidet vi gjør. Min tilnærming baserer seg på Emosjonsfokusert Terapi, samt moderne visdomstradisjoner som integrerer vestlig psykologi med nærværstrening og mindfulness. Det er en myk, men kraftfull tilnærming, med selvaksept som sentralt utgangspunkt. Slik jeg ser det oppstår psykisk smerte og lidelse når vi avviser vår egen opplevelse, og havner i konflikt med oss selv. Terapi er en måte å reversere dette. Gjennom å nærme oss vår indre verden med interesse og empati heller enn sensur og frykt, kan vi oppleve oss mer hele, få økt tilgang til egne ressurser, og symptomer reduseres. Målet er at du gjennom terapi skal få et bedre forhold til ditt indre liv, og også økt evne til nærhet med andre ved at du blir tryggere på å uttrykke det som foregår i deg.

Ved klinikken samarbeider jeg med dyktige psykologer og psykoterapeuter. I tillegg får jeg jevnlig ekstern veiledning på terapien jeg tilbyr. Jeg jobber uten refusjon så du trenger ikke henvisning. 

Timer tilbys ved klinikken, online via Zoom/Skype. Jeg holder også gjerne sesjoner på engelsk om ønskelig.

The most terrifying thing is to accept oneself completely
— CG Jung