Psykoterapi

“I don't believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive” - Joseph Campbell

“I don't believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive” - Joseph Campbell

Jeg tilbyr psykoterapi i Bygdøy Allé i Oslo. Jeg jobber med problemstillinger av ulik art og omfang, enten du strever mye eller fungerer godt, men kjenner at du savner noe eller at noe skurrer. Vanlige grunner til å oppsøke hjelp omfatter relasjonsvansker, lav selvfølelse, angst, depresjon, utbrenthet og eksistensielle spørsmål som mening og livsvei. Gjennom terapi kan du bli mer venn med ditt indre liv, bli kjent med egne ressurser, og bli tryggere på å uttrykke deg til andre. 

Jeg har en humanistisk tilnærming som søker å nøste opp i følelser og behov, utforske og integrere vanskelige opplevelser, og oppdage bedre måter å relatere til oss selv og andre på. Jeg trekker på både forskningsbasert psykoterapi (Emosjonsfokusert Terapi), og moderne visdomstradisjoner som integrerer vestlig psykologi med nærværstrening og mindfulness.

Tilnærmingen er myk, men kraftfull, og har selvaksept som sentralt utgangspunkt. Den passer for de fleste som ønsker bedre kontakt med seg selv og andre, og er villige til å trene på det. Gevinsten er å oppleve seg mer sann og hel, mindre symptomer og indre konflikter, og større evne til nærhet med viktige andre. 

Ved klinikken samarbeider jeg med dyktige psykologer og psykoterapeuter. I tillegg får jeg jevnlig ekstern veiledning på terapien jeg tilbyr. Jeg jobber uten refusjon så du trenger ikke henvisning. 

Timer tilbys ved klinikken og/eller online via Zoom/Skype, og jeg holder også gjerne sesjoner på engelsk om ønskelig.

The most terrifying thing is to accept oneself completely
— CG Jung